Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Devlet şehirler ve bölgeler arasında gelişmişlik farklarını gidermek, milli gelirin eşit şekilde dağılması ve attırılması için yatırımcıyı, sanayiciyi ve ihracatçıyı değişik enstrumanlarla desteklemektedir.

HİBELER : Geri ödemesi olmayan nakdi desteklerdir. Hibeler iş ve proje bazlı olarak dağıtılmaktadır.

TEŞVİKLER : Yapılan yatırımların desteklerden faydalanması için Yatırım Teşvik Belgesi alması gerekmektedir. Yatırım Teşvik belgesi olarak VERGİ, SGK ve KDV muafiyetleri başta olmak üzere muafiyetler şeklinde çalışan sistemedir.

Nuras TEŞVİK ve HİBE işlemlerinde 20 yıllık iş tecrübesini 9 yıllık şirket tecrübesi ile pekiştirmiş masanın her iki tarafında da bulunmuştur; çalışmalarımızla sizin hizmetinizdeyiz.

NURAS hesabınıza HİBE tutarı yatmadan, hizmet bedeli almaz.

Yatırım, teşvik konusuna, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı ille ve sektöre göre, değişkenlikleri ile aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.

  • Faiz Desteği,
  • KDV İstisnası,
  • Yatırım Yeri Tahsisi,
  • Gelir Vergisi Stopajı,
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
  • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

NURAS yatırım konunuza, illinize kapasitenize ve yatırım yapacağınız bölgeye göre yararlanacağınız destekler ve yapmanız gerekenler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapar.

Yatırım teşvik belgesi alarak yararlanacağınız destekleri ve tutarlarını görmek için, illere göre yatırım teşvikler bölümünde ilinize göre farklılıkları inceleyin.

NURAS Hizmetinizde TEŞVİK Uzmanını Arayın : 0212 699 7171

NURAS Yatırım kararı öncesi firmanızı bilgilendirir. Yatırım yeri seçimi, Yatırım cinsleri menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar. Sizin satın alacağı ithal ve yerli makineler hakkındaki ihtiyacınızı, Yatırım yeri ve yapılacak yatırım tutarı hakkındaki bilgileri sorar. Firmanıza ait başvuru evraklarınızı isteyerek başvuru dosyanızı hazırlar.

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için talep edilen 2872 sayılı Çevre kanunun 10. maddesine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı yazısının alınmasını sağlar.

NURAS Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi’ne sahip danışmanlık firmasıdır. Sizin adınıza ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 10-20 gün içinde Yatırım Teşvik Belgeniz sonuçlanır. Firmanıza gönderirken, belge ile ilgili haklarınız, sorumluluklarınız, kullanım süresince yapılması gerekenlerin yazıldığı kullanma kılavuzunu verir. Kullanımı aşamasında malların fiyatlarında, miktarlarında, modellerinde değişiklik istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir.

Kullanımı aşamasında bildirim yükümlülüklerinizi, firmanızı arayarak, mail, faks veya telefonla hatırlatır, kurumdaki işlemlerinin gerçekleştirir. Yatırımınızın tamamlanması halinde, gerçekleşme bilgilerinin firmanızdan alır, Yatırım durumunu kontrol eder. Gerçekleşmenin yeterliliği hakkında bilgilendirir, sorun olmaması halinde belgenizin kapatılması (Tamamlama Vizesi) işlemlerin başlatır. Uzmanlarının Tamamlama vizesi için yapacakları ekspertiz programlarını organize ederek belgenizin kapatılmasını sağlar.