Devlet Destek Hibeleri Başlangıç

Önce iş adamı, sanayici, girişimci, işletme vs vs gibi kelimeler ne anlama geliyor neden bu alanlar destekleniyor? Arkadaşlar 200 yıl önce ülkelerin zenginlikleri ve güçleri hakim oldukları topraklarla ölçülüyor bu toprakları arttırmaya çalışanlara da akıncı beyi deniyordu.

Oysa günümüze kadar dünyamız sanayi devrimi, iletişim vb konularda çok yol kat eden dünyamızda artık ülkelerin zenginlikleri ve güçleri sanayiye işletmeye bağlanmıştır; işte bu nedenle 200 yıl öncesinin akıncı beyleri günümüzde iş adamı olarak anılmaya başlanmıştır.

Nedir bu hibeler?

Nerden gelir?

Nereye gider?

Nasıl alabiliriz?

Sorularını soranları hep duyarım. Kısaca anlatalım. Arkadaşlar hibelerin kaynağı Avrupa Birliğidir. Ancak bundan bizi çok sevdikleri bizim ilerlememizi istedikleri anlaşılmasın. Çünkü bu hibeler, bizi Avrupa Birliği’ne almayan Avrupa’nın bir akıl oyunudur. Avrupa birliğine bizi almayanlar Avrupa Gümrük Birliği’ne seve seve almışlardır. Neden; çünkü Türkiye kadar büyümesi ve büyümeye meyilli bir ülkenin malı varken kendileri de Çin’de orda burda mal üretmek; ya da ürettirmek istemediler ve bize Avrupa ile anlaşmamıza karşılık karşılıklı gümrük vergilerini kaldırdık.

Ancak kalkan gümrük vergisine karşılık, bizden de gümrük birliğine girmemizi istediler hedefi ürettiği ürünleri satmak yabancı yatırımcı çekmek olan Türkiye bunu seve seve kabul etti. Lakin Avrupa ile karşılıklı kalkan gümrük vergilerine karşın üçüncü dünya ülkelerinden yapılan ithalatlardan doğan gümrük vergileri ülkemizde toplanarak Avrupa birliği merkez bankasının kasasına gitmektedir. (Bu güne kadar 700 milyar USD gitmiştir.) Daha sonra mübarek bir iş yaptığını gösterir gibi; Türkiye’nin yanında yer aldığını göstermek adına bu paraları Avrupa birliği hibe fonu olarak Türkiye’ye yollamaktadır.

Bu paralar; Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vb. bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar aracılığı ile dağıtılmaktadır. Bu güne kadar dağıtılan tutar maalesef 70 milyar usd’ ye bile ulaşmamıştır. Geriye giderek Avrupa Gümrük Birliği ukdesinde rakiplarimizin ceplerine giren para 630 milyar usd’nin üzerindedir; ki bu tutar dış borçlarımızın toplamının bile üzerindedir.

Eskiler hep derler bu paralar öksüzün yetimin parasıdır. ALMAYALIM. Evet doğru söylerler hamde çok doğru bu paralar gümrük vergisi olarak toplandığından öksüzün yetimin paralarıdır; bunları almamak kullanmamakta öksüzün yetimin paralarını el oğluna yedirmektir. İşte bu nedenledir ki bu paraların herkes tarafından alınması ve paranın ülkede kalması için her hafta bir konun irdelenmesi olacaktır..

Nasıl alınır?

Nasıl kullanılır?

Kimler alabilir?

Nerde kullanırsak faydalı olur?

Hepsini tek tek her hafta bir konuyu anlatacağız. Haftaya konumuz Eleman desteği nasıl alınır nasıl kullanılır olacaktır. Anlatacağız.

Adnan Kahraman
adnankahraman@hotmail.com