Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) günümüzde gelişimini tamamlamış veya tamamlamakta olan birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. ÇED 1970’li yıllarda Avrupa’da önem kazanarak uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise 1983’te çıkan Çevre Kanunu sonrasında Türkiye’de de 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe girmiş ve 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış en güncel en şeklini ile yürürlükte bulunmaktadır.
Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) yönetmeliğinin genel amacı olarak kurulacak olan faaliyet için tesis faaliyete başlamadan önce daha inşaat aşamasında başlayıp tesis kurulduktan sonrada oluşabilecek çevresel etkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirildiği süreçtir. Bu doğrultuda uygulanan ÇED, yalnızca proje aşamasında yani uygulamanın sonunda etkili olacak şekilde devreye giren ve koruyucu önlemler içeren bir etki değerlendirme aracıdır.

ÇED Yönetmeliğinin değerlendirilmesi 3 aşamada olmaktadır. Bunlar;
– ÇED Yönetmeliğinin EK-1 Listesinde yer alan faaliyetler,
– ÇED Yönetmeliğinin EK-2 Listesinde yer alan faaliyetler,
– ÇED Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2 Listesinde yer almayan Kapsamdışı olarak değerlendirilen faaliyetler,

Olmak üzere 3 farklı faaliyet olarak ayrılmıştır.Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan işletmelerden Görüş yazılarını almadan faaliyete başlamaları halinde Proje Bedelinin %2 si kadar İdari Para Cezası uygulanmaktadır
ÇED Yönetmeliğinin EK-1 Listesinde yer alan faaliyetler ÇED Raporu hazırlar. EK-2 Listesinde yer alan işletmeler Proje Tanıtım Dosyası hazırlar Kapsamdışı firmlar İş Akış Proses Özeti hazırladıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya yetkilendirdiği İl Müdürlüklerine Başvuru yapılır.

Yetkili mercilerden ÇED Kararlarını alarak yatırımlarına devam edebilir ve faaliyetini sürdürebilirler.